Text och bild

Farmor virkade inte ens

En arbetsprocess i text och bild om det tysta arvets lagbundenheter.

Farmor virkade inte ens

Malin, Elin Wägner och jag

Sommaren 2017 fick jag Orust Kulturstipendium för mitt arbete med att i relation till konstprojektet Muma porträttera nu levande kvinnor på Orust. Idén är att porträttera en kvinna under tiden som jag läser en kvinnlig författare och att väva samman mötet med de båda i text och bild. Här är dagboksanteckningar från mötestiden.

Malin, Elin Wägner och jag