OM MINA ARBETEN

MITT ARBETSSÄTT

Jag arbetar i blyerts, collage och text. Blyertsens små streck löper genom mina arbeten som ett lod.
Att arbetet tar tid är meningsskapande. Jag samlar porträtt och andra fragment som jag sedan klipper och klistrar med tills de börjar berätta. Jag formar och omformar fragmentens ramar, sammanhang och omgivningar. Jag samlar dem med ögat genom att teckna av bilder eller företeelser och bokstavligt genom att samla utklipp från tidningar, broschyrer och fotografier. I collagearbetet finner jag berättelsen som jag sedan bearbetar, omarbetar och fördjupar i framförallt teckning men även i text.

Att jag arbetar med fragment berör en känsla av rotlöshet och vanan till uppbrott som har präglat mitt vuxna liv. När jag lägger ut utklipp och ihopsamlade bilder över ateljégolvet och testar dem i olika kombinationer, är jag nära leken och det lilla barnet i mig. En favorit då var att tejpa ihop målningar utförda på A4 kopieringspapper och nåla upp dem på väggarna, men också berättelser skrivna på skrivmaskin fick samma montering.
Redan då ville jag foga ihop delarna i tillvaron genom konsten.

MAGI

Jag ser på mitt konstnärliga arbete som magiskt.
Det magiska avgörs inte av estetiken eller av vilket medium konsten uttrycker sig genom. Magin finns i arbetsprocessens labyrintiska karaktär som utgörs av oförutsedda samband och händelser. Magin ligger i att det i den konstnärliga impulsen finns vetskap bortom språket, som genom konstens process får språk.
Mina erfarenheter säger mig att jag som konstnär utforskar intuitivt och förutsättningslöst med den konstnärliga handlingen. Mina erfarenheter säger mig att mina bilder vet saker före mig. Att det tycks finnas samband mellan den konstnärliga impulsen i sin linda och vad den så småningom öppnar upp för verklighetsuppfattningar, vilka spräcker tid och rum.

Det är förstås också ett arbete som kräver disciplin, koncentration och övning. Det är som om koncentrationen tröskar upp marken för språket att blottläggas och bit för bit upplevas, kanske bit för bit begripas, men inte nödvändigtvis.

FARMOR VIRKADE INTE ENS

”Farmor virkade inte ens” är en arbetsprocess i bild och text som utforskar och upptäcker det outsagda som fyllt luften kring min mormors judiska bakgrund och nedtystade historia som flykting från Nazityskland och min farmors dova exiltillvaro som invandrare i Sverige efter Finska vinterkriget. Mina arbeten söker efter ett språk inte bara för att förstå deras upplevelser utan även för hur det obearbetade och outtryckta kan ärvas i flera generationsled. Arbetsprocessen “Farmor virkade inte ens” befinner sig i ett tillstånd av längtan efter att få behandla känslorna som omgärdar deras erfarenheter med omsorgsfullhet och skönhet utan att rygga för det mörka.