OM MINA ARBETEN

Jag arbetar i blyerts. Att arbetet tar tid är ett lod.

Min arbetsprocess har en labyrintisk karaktär som utgörs av oförutsedda samband och händelser vars
ledtrådar jag detektivlikt följer upp. Jag intresserar mig för den konstnärliga intuitiva impulsen i sin linda
och vad den så småningom öppnar upp för verklighetsuppfattningar, vilka kan spräcka tid och rum.

I en specifik arbetsprocess i bild och text som heter ”Farmor virkade inte ens” upptäcker och utforskar
jag det outsagda som fyllt luften kring min mormors judiska bakgrund och nedtystade historia som
flykting från Nazityskland och min farmors dova exiltillvaro som invandrare i Sverige efter Finska
vinterkriget. Mina arbeten söker efter ett språk för det tysta arvets lagbundenheter. De befinner sig bland
längtan efter att få behandla känslorna som omgärdar deras erfarenheter med omsorgsfullhet och skönhet
utan att rygga för det mörka. I och med stämningarna i mina bilder avtäcker jag delar av mitt
kvinnohistoriska förflutna liksom att jag sträcker mig ut i samtida kollektivt delade teman som flykt och
främlingskap, och då särskilt i förhållande till moderskapet.

Collage fungerar som skissarbete som jag fördjupar och omvandlar med blyertsen. I collagearbetet är jag nära leken och barnet i mig. Då var en favorit att tejpa ihop bilder och berättelser utförda på A4-kopieringspapper på olika vis. Redan då ville jag foga samman delarna i tillvaron genom konsten.

Mina erfarenheter säger mig att jag som konstnär utforskar intuitivt och förutsättningslöst med den
konstnärliga handlingen. Arbetet kräver disciplin, koncentration och övning. Det är som om
koncentrationen tröskar upp marken för språket att blottläggas och bit för bit upplevas, kanske bit för bit
begripas, men inte nödvändigtvis.