Reportage i Zenit 7 juni

Reportage om mitt konstnärskap i senaste numret av bildkonsttidskriften ZENIT.

Zenit finns att läsa på de allra flesta biblioteken i Västra Götalandsregionen