Min utställning pågår

Jag vill verkligen tacka alla som kom på vernissage av min utställning på Trollhättans konsthall! Utställningen pågår fram till 27 mars och på kvinnodagen den 8 mars kommer det att hållas ett publikt samtal med mig och konsthallens intendent Peter Hagsér. Samtalet utgår ifrån arbetet som utmynnat i konstkatalogen ”Farmor virkade inte ens” och som berör det outsagda arvets lagbundenheter. Mer info kommer snart i konsthallens kanaler.