För min separatutställning i Trollhättans konsthall feb-mars 2022 producerade jag den här konstkatalogen som dokumenterar arbetsprocessen ”Farmor virkade inte ens”. Ta del av den i en digital version här