Farmor virkade inte ens – Ladda ned PDF-filen.
Arbetsprov för VG arbetsstipendium 2021