Älska mig

En installation med teckning och inläst text

I verket ”Älska mig” porträtterar jag min mamma utifrån barnets perspektiv under uppväxten bland folkhemmets sista suckar i en miljonprogramsförort på 80-talet. Verket berör frågor som ojämställdhet, arbetarklassens villkor, kärnfamiljens mörka sidor, psykisk ohälsa och kvinnohistoria. Jag söker också efter det ljusa och stärkande minnena av barndomens magiska och lekfulla inre rum och jag gräver i ett outtröttligt behov av skönhet sedan barndomen, vilket präglar mitt konstnärskap i samma grad som beslutsamheten att inte rygga för det mörka.
I det här arbetsprovet ges ett smakprov på verkets texter och två porträtt av min mamma; ett när hon är äldre och ett när hon är barn. Du kan lyssna på texterna genom att trycka på play-knapparna under teckningarna. Den första texten ”Glitter” är 7 minuter lång. Den andra texten ”Kylspråket” är ca 5 minuter.

Ta del av arbetsprovet här.