Skrivandet och bildskapandet hör samman

”Att teckna blommor medan världen går sönder”

Blomfrosseri. Överlevnadsskuld. Orden. Krigsrapporter. Språk. Drömmar. Massgravar. Broderade blusar. Hus-för-hus-principen.

Skrivandet och bildskapandet hör samman i min arbetsprocess. I mina utställningar finns text med i olika rumsliga former, inläst i en möbel, upphängd på en tvättlina eller uppspikad på väggen och skriven för hand i blyerts. Här är ett arbetsprov med dokumentation av ett textbaserat verk.

”Att teckna blommor medan världen går sönder” är ett textbaserat verk i essäform, rumsligt gestaltat i form av 32 reflektioner i blyerts. Essän skrevs under den första tiden för utbrottet av Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari – april 2022. I den brottas jag med känslan av maktlöshet inför kriget som faktum samtidigt som jag erfar en visshet att den viktigaste motståndsakten från min sida är att fortsätta att arbeta konstnärligt, att det i min konstnärliga praktik ryms existentiella, intellektuella och känslomässiga kopplingar till både individuella och kollektiva, direkta och indirekta, erfarenheter av krig

Verket insisterar på en förbindelse mellan att teckna blommor under det att jag tar del av krigsrapporter som är mer än sorgbinderi, på konsten som en oumbärlig jordmån för kontraktfria tankar, känslor och upplevelser. På vikten av fri konst i tider av förtryck och konstens förmåga till transformation och samhällsomvandling

”Jag skriver om att teckna blommor i en tid då det kan verka rimligt att ogiltigförlara det. I en tid då det verkar lämpligare att ansluta sig till hemvärnet eller bli politisk aktivist, än att ägna sig åt poesi”

“Jag skriver om att teckna blommor i blyerts medan färska krigsrapporters fuktiga ånga tätnar omkring mig”

“Författaren W.G Sebald (…)skriver att – ”being a writer means that catastrophe is like an avalanche upon you – but if you keep on walking you might be ok”. Jag byter ut walking mot drawing och fortsätter att teckna med känslan av angelägenhet och kriget i hasorna

Här finns en stödutskrift i PDF. I Alingsås konsthall 2023 gestaltades essän i blyerts med en stödutskrift tillhands.Observera att verket är en rumslig gestaltning.