Ansökan om kulturstipendium 2024

Välkommen att ta del av mitt första arbetsprov för Västra Götalandsregionens kulturstipendium 2024.

Här kan du ta del av arbetsprovet.