Älska mig

En installation med teckning och inläst text

“Älska mig” är ett litterärt, rumsligt och bildligt poetiskt porträtt av min mamma utifrån barnets perspektiv under uppväxten bland folkhemmets sista suckar i en miljonprogramsförort på 80-talet. Verket berör frågor som ojämställdhet, arbetarklassens villkor, kärnfamiljens mörka sidor, psykisk ohälsa och kvinnohistoria. Med enkla medel har jag skapat en hemlik interiör där det är möjligt att göra en tidsresa till tiden för min mammas kamp med att hålla ihop kärnfamiljen.
Jag söker också efter det ljusa och stärkande minnena av barndomens magiska och lekfulla inre rum och jag gräver i ett outtröttligt behov av skönhet som har sin källa i barndomen, vilket präglar mitt konstnärskap i samma grad som beslutsamheten att inte rygga för det mörka. Mina arbeten bottnar alltjämt i en tematik som insisterar på denna skönhetslängtan som revolt och motstånd, på ett konstnärligt rum för reparation och sammanfogande, på konst som både profetia och säkerhetslina och på tron att konst kan ha en sant transformerande dimension.


I det här arbetsprovet ges ett smakprov på en av verkets inlästa texter och ett porträtt av min mamma. Texten ”Glitter” är 7 minuter lång. Det finns en playknapp under bilden i den nya fliken som öppnas nedan.

Ta del av arbetsprovet här.